Liczne badania wskazują, że probiotyki mogą zmniejszać częstość występowania, czas trwania i nasilenie infekcji górnego odcinka układu oddechowego oraz mieć korzystny wpływ na niektóre markery funkcjonowania układu odpornościowego u osób aktywnych fizycznie (1). Znacznie mniej wiadomo na temat wpływu probiotyków na skład ciała i wydolność fizyczną, zwłaszcza w przypadku sportowców wykonujących treningi siłowe. Kilka miesięcy temu zostały opublikowane wyniki badania, w którym oceniono wpływ suplementacji probiotykiem Bacillus subtilis DE111 u kobiet grających w siatkówkę i piłkę nożną w drużynach uniwersyteckich dywizji I NCAA (2).

Zdjęcie: fotolia.com

Uczestniczki zostały przydzielone do jednej z dwóch grup:

– przyjmująca probiotyk Bacillus subtilis DE111 w dawce 5 miliardów CFU (z ang. colony-forming unit, czyli jednostek tworzących kolonię) na dzień

– przyjmująca placebo

W trakcie badania uczestniczki wykonywały treningi siłowe (split górne partie / dolne partie) oraz treningi specyficzne dla uprawianej przez nie dyscypliny. W obu przypadkach sesje treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu (w sumie 6 sesji treningowych w tygodniu). Badanie zostało przeprowadzone w przerwie międzysezonowej. 

Dodatkowo w trakcie badania uczestniczki zostały zobowiązane do uzupełnienie 3-dniowych dzienniczków bieżącego notowania w dwóch nienastępujących po sobie tygodniach. Pozwoliło to na oszacowanie spożycia energii i makroskładników.

Probiotyk był przyjmowany razem z napojem białkowo-węglowodanowym spożywanym bezpośrednio po treningu lub razem z jednym z posiłków w dniach wolnych od treningu.

Co wykazano:

Po 10 tygodniach w obu grupach odnotowano zbliżony wzrost siły w jednym maksymalnym powtórzeniu (1 RM) w przysiadzie, martwym ciągu i wyciskaniu na ławce prostej oraz zbliżone zwiększenie wysokości wyskoku pionowego. W grupie przyjmującej probiotyk odnotowano większy ubytek poziomu tkanki tłuszczowej (-2,05% vs. -0,2%).

Wnioski

W przedstawionym badaniu przyjmowanie probiotyku Bacillus subtilis DE111 nie zapewniło przewagi w zakresie zwiększenia siły i wydolności fizycznej u badanych sportsmenek. Pozwoliło jednak na większy ubytek poziomu tkanki tłuszczowej.

W obu grupach uczestniczki spożywały ~1,6 g białka na kg masy ciała/d (włączając 20 g białka spożywane w napoju potreningowym). Nie odnotowano również różnic w spożyciu energii, węglowodanów i tłuszczów miedzy grupami. Niemniej jednak należy podkreślić, że według dzienniczków spożycie energii w obu grupach było niskie (1836,4 vs. 1804,1 kcal/d).

Biorąc pod uwagę dostępne dowody nie jestem przekonany, żeby polecać osobom aktywnym suplementację probiotykami w celu poprawy składy ciała i wydolności fizycznej. Natomiast chętnie zobaczyłbym więcej badań w tym zakresie. 

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, przejdź do zakładki Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Pyne i wsp. (2015). Probiotics supplementation for athletes – clinical and physiological effects. Eur J Sport Sci. 15:63-72.

2) Toohey i wsp. 2018. Effects of Probiotic (Bacillus subtilis) Supplementation During Offseason Resistance Training in Female Division I Athletes. J Strength Cond Res. Jun 26.