Trądzik kobiet dorosłych (ang. female adult acne, AFA) to schorzenie skóry, które może dotyczyć nawet 50% kobiet powyżej 25 roku życia. Rosnąca liczba dowodów wskazuje, że w znacznej części przypadków schorzenie to może być związane z występowaniem oporności insulinowej, hiperinsulinemią i zwiększonym stężeniem insulinopodobnego czynniki wzrostu 1 (IGF-1). Niedawno zostało przeprowadzone interesujące badanie, w którym oceniono wpływ suplementacji preparatem prebiotycznym na szereg parametrów metabolicznych u kobiet z AFA (1).

Zdjęcie: fotolia.com

Do badania zostały włączone kobiety w wieku ≥ 25 lat z łagodną, bądź umiarkowaną postacią trądziku (średnia wieku: 35 lat; BMI = 23 ± 0,7 kg/m2). W ramach interwencji uczestniczki przyjmowały jedną saszetkę dziennie preparatu prebiotycznego, zawierającą 100 mg fruktooligosacharydów (FOS) i 500 mg galaktooligosacharydów (GOS). Jednocześnie  poproszono je o przestrzeganie swojej zwyczajowej diety.

Co wykazano:

Suplementacja prebiotykami przyczyniła się do istotnego zmniejszenia stężenia glukozy z 92 ± 7 do 86 ± 5 mg/dL po miesiącu suplementacji a następnie do 85 ± 7 mg/dL po trzech miesiącach suplementacji. Odnotowano również istotne zmniejszenie stężeń cholesterolu całkowitego (z 184 ± 19 do 161 ± 10 mg/dL) i triglicerydów (z 51 do 46 mg/dL)  po 3 miesiącach suplementacji. Dodatkowo odnotowano trend w kierunku obniżenia stężeń insuliny na czczo i peptydu C po 3 miesiącach suplementacji. W przypadku uczestniczek mających wyjściowe stężenie insuliny na czczo > 6 µUI/mL, suplementacja prebiotykami przyczyniała się do istotnego zmniejszenia stężeń insuliny na czczo (z 7,8 do 4,3 µUI/mL) i peptydu C (z 2,1 do 1,6 ng/mL) po 3 miesiącach suplementacji. Nie stwierdzono istotnego wpływ suplementacji na wartość BMI. Wprawdzie badanie nie obejmowało szczegółowej oceny wpływu interwencji na nasilenie zmian trądzikowych, ale wspomniano, że interwencja przyczyniła się do poprawy skóry trądzikowej u badanych kobiet.

Wnioski

Interesujące jest, że suplementacja prebiotykami przyczyniła się do poprawy szeregu parametrów metabolicznych u kobiet z AFA. Warto mieć jednak na uwadze, że przedstawione badanie ma szereg ograniczeń. Przede wszystkim nie było w nim grupy placebo i zostało przeprowadzone na małej próbie (12 kobiet). Dodatkowo badacze nie kontrolowali u badanych kobiet spożycia energii oraz makro- i mikroskładników w trakcie interwencji. Chętnie zobaczyłbym więcej badań dotyczących wpływu prebiotyków na parametry metaboliczne i nasilenie zmian trądzikowych u kobiet z AFA.  

Wśród źródeł pokarmowych szczególnie wysoką zawartością fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów charakteryzują się warzywa strączkowe i cebulowe. W niektórych przypadkach wysoka konsumpcja fruktooligosacharydów i galaktooligosacharydów może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W takiej sytuacji zwiększanie ich konsumpcji może nie stanowić korzystnego rozwiązania, o czym szerzej napisałem w swoim artykule Dieta uboga w FODMAP – najlepsze rozwiązanie przy problemach z układem pokarmowym?   

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, zapoznaj się z zakładką Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Dall’Oglio i wsp. 2018. Effects of oral supplementation with FOS and GOS prebiotics in women with adult acne: the „S.O. Sweet” study: a proof-of-concept pilot trial. Clin Cosmet Investig Dermatol. 11:445-449.