W szeregu badań wykazano, że nasiona sezamu posiadają właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. W jednym z niedawno przeprowadzonych badań oceniono wpływ konsumpcji nasion białego sezamu na markery uszkodzenia mięśni, markery stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wydolność aerobową u zawodników piłki nożnej wykonujących regularnie intensywne treningi w drugiej części sezonu piłkarskiego (1).

Zdjęcie: fotolia.com

Uczestnicy – 20 brazylijskich piłkarzy (wiek: 16-18 lat) trenujących w semi-profesjonalnych klubach – zostali przydzieleni do jednej z dwóch grup:

– spożywająca pastę sezamową (40 g na dzień; w dniach treningowych ilość ta była rozdzielona na dwie porcje spożywane przed i po sesji treningowej; w dniach meczów cała ilość była spożywana przed meczem)

– spożywająca placebo (o podobnej teksturze i kolorze oraz zbliżonej zawartości energii)

W trakcie trwania badania zawodnicy wykonywali treningi 6 razy w tygodniu po 3 godziny.

Co wykazano:

Po 28 dniach w grupie spożywającej pastę sezamową odnotowano zmniejszenie stężeń kinazy kreatynowej (o 19%), dehydrogenazy mleczanowej (o 37%), malonylodialdehydu (o 55%), białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (o 55%) a także wzrost stężenia dysmutazy ponadtlenkowej (o 14%) oraz stężeń witaminy A (o 25%) i E (o 65%) w surowicy. Odnotowane efekty były powiązane ze wzrostem wydolności aerobowej. W grupie placebo odnotowano wzrost stężenia kinazy kreatynowej (o 5%). Jednocześnie wystąpiło obniżenie stężenia malonylodialdehydu (o 21%) i wzrost stężenia witaminy E (o 14%) w surowicy, ale zmiany ten nie były tak znaczące jak w grupie spożywającej pastę sezamową. W grupie placebo nie odnotowano wzrostu wydolności aerobowej.

Na podstawie 24-godzinnego wywiadu nie stwierdzono istotnych różnic w spożyciu energii i makroskładników oraz witamina A, E i C między grupami. Spożycie witamin A i E w obu grupach było niższe od zalecanego dziennego spożycia (DRI).

Wnioski: 

Interesujące jest, że w przedstawionym badaniu konsumpcja pasty sezamowej przyczyniała się do wyraźnej poprawy markerów uszkodzenia mięśni, markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz zwiększenia wydolność aerobową u piłkarzy. Zaciekawił mnie również znaczący wzrost stężenia witaminy E w surowicy w grupie spożywającej pastę sezamową. Odnośnie tej kwestii autorzy w dyskusji zwrócili uwagę, że wcześniej korzystny wpływ nasion sezamu na status witaminy E odnotowano w badaniach na modelach zwierzęcych.

Dodam jeszcze, że w grupie eksperymentalnej nasiona sezamu były prażone przez 2 minuty w temperaturze 105 °C, zblendowane a następnie łączone z miodem (17 g miodu na każde 40 g rozdrobnionych nasion sezamu) w celu uzyskania pasty.

Niekiedy można spotkać się z przekonaniem, że lepiej unikać orzechów i nasion zawierających znaczne ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6, gdyż mogą one mieć właściwości prozapalne. Wyniki przedstawionej próby nie wspierają takiego przekonania. Warto mieć na uwadze, że poza wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-6 niektóre orzechy i nasiona zawierają w znacznych ilościach składniki o właściwościach silnie przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. W przypadku nasion sezamu między innym takie właściwości posiada sezamina, sezamolina i sezamol.

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, zapoznaj się z zakładką Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Barbosa i wsp. (2017). Effects of Sesame (Sesamum indicum L.) Supplementation on Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase, Oxidative Stress Markers, and Aerobic Capacity in Semi-Professional Soccer Players. Front Physiol. 8:196.