Nasiona z owoców kakaowca (kakao) i wytwarzane z nich produkty, takie jak ciemna czekolada ze względu na zawartość szeregu związków bioaktywnych mają korzystny wpływ na wrażliwość insulinową, funkcje śródbłonka naczyń krwionośnych, ciśnienie tętnicze krwi i profil lipidowy. Dla części osób szczególnie interesujące może być jak konsumpcja ciemnej czekolady wpływa na redukcję masy ciała. Kilka miesięcy temu została opublikowana systematyczna praca przeglądowa i metaanaliza, w której przeanalizowano wyniki 35 randomizowanych kontrolowanych badań, dotyczących wpływu konsumpcji kakao/ciemnej czekolady na zmniejszenie masy ciała, wskaźnik masy ciała (BMI) i obwód talii (1).

Zdjęcie: fotolia.com

Czas trwania przeanalizowanych badań mieścił się w przedziale od 2 do 24 tygodni.

W przeanalizowanych badaniach wzięły udział osoby o różnym stanie zdrowia (m.in.: z otyłością, cukrzycą typu 2, hiperlipidemią, nadciśnieniem tętniczym, zespołem przewlekłego zmęczenia, niewydolnością serca a także osoby zdrowe i kobiety w ciąży), co można uznać za znaczące ograniczenie omawianej pracy. Ciemna czekolada w przeanalizowanych badaniach była spożywana w różnych ilościach (od 6,3 g do 100 g/d). Podobnie w różnych ilościach spożywane było kakao i proszek kakaowy (od 1,4 g do 40 g/d). W niektórych badaniach uwzględnionych w metaanalizie uczestnicy spożywali również mleko czekoladowe i inne napoje czekoladowe.  

Przejdźmy do wyników. Generalnie na podstawie metaanalizy nie wykazano, że konsumpcja kakao/ciemnej czekolady przyczynia się do istnego zmniejszenia masy ciała, BMI i obwodu talii. Natomiast dodatkowe analizy  pokazały, że można spodziewać się redukcji masy ciała i BMI przy spożyciu ciemnej czekolady w ilości ≥ 30 g na dzień. Dodatkowo odnotowano korzystny wpływ kakao/ciemnej czekolady na redukcję masy ciała i BMI w przypadku badań trwających 4-8 tygodni.

Wnioski/zastosowanie:

Na podstawie dostępnych badań uwzględnienie 30 g ciemnej czekolady w dobowym bilansie kalorycznym podczas przestrzegania diety redukcyjnej wydaje się korzystnym zabiegiem. Nie polecałbym jednak tego zabiegu osobom, które po spożyciu 30 g zupełnie tracą kontrolę i spożywają całą tabliczkę.

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, przejdź do zakładki Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Kord-Varkaneh i wsp. 2018. Does cocoa/dark chocolate supplementation have favorable effect on body weight, body mass index and waist circumference? A systematic review, meta-analysis and dose-response of randomized clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 19:1-14.