Mimo, że od dłuższego czasu wiele się mówi o korzyściach wynikających z prawidłowego stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D, w szeregu badań opublikowanych w ostatnich latach odnotowano niedobór witaminy D u wysokiej klasy sportowców.

We wrześniu tego roku ukazały się wyniki badania, w którym po raz pierwszy oceniono status witaminy D u wysokiej klasy piłkarzy ręcznych grających w Bundeslidze (1).

Zdjęcie: fotolia.com

Ostatecznie w badaniu wzięło udział 70 zawodników rasy kaukaskiej. Suboptymalny stan zaopatrzenia organizmu w witaminę D zdefiniowano jako stężenie 25 (OH) D niższe niż 30 ng/mL. Pomiary zostały przeprowadzone w drugiej połowie lipca.

Średnie stężenie 25 (OH) D u badanych zawodników wynosiło 33,5 ± 10,9 ng/mL. Suboptymalny stan zaopatrzenia odnotowano u 31 zawodników (44,3%). W tej grupie 5 zawodników (7%) miało stężenie 25 (OH) D niższe niż 20 ng/mL, czyli stężenie najczęściej definiowane jako deficyt witaminy D. Najniższe odnotowane stężenie 25 (OH) D wynosiło 8,4 ng/mL. Czterech zawodników (5,7%) miało stężenie 25 (OH) D wyższe niż 50 ng/mL. Dodatkowo stężenie parathormonu było istotnie wyższe u zawodników mających suboptymalny stan zaopatrzenia niż u zawodników z optymalnym stanem zaopatrzenia. Wyniki uzyskane na podstawie kwestionariusza ekspozycji słonecznej nie różniły się u zawodników mających suboptymalny i optymalny stan zaopatrzenia. Istotną różnice stwierdzono jedynie przy porównaniu wyników u zawodników mających stężenia 25 (OH) D niższe niż 20 ng/mL i wyższe, bądź równe 30 ng/mL.  

Zaskakujące jest, że suboptymalny stan zaopatrzenia organizmu w witaminę D odnotowano u tak znacznego grona wysokiej klasy piłkarzy ręcznych, tym bardziej, że badanie zostało przeprowadzone w okresie letnim. Zaskakujące jest również, że żaden z zawodników nie przyjmował suplementów zawierających witaminę D.

Wyniki omówionej próby wyraźnie wskazują, że wysokiej klasy sportowcy niekiedy nie wykorzystują nawet najbardziej podstawowych wskazówek płynące z aktualnych publikacji naukowych dotyczących żywienia osób aktywnych.

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, przejdź do zakładki Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Bauer i wsp. 2018. High prevalence of vitamin D insufficiency in professional handball athletes. Phys Sportsmed. 10:1-7.