W jednym z ostatnich numerów czasopisma naukowego TRENDS in Sport Sciences ukazał się mój artykuł napisany wspólnie z moim byłym promotorem ze studiów inżynierskich i magisterskich, dr Jackiem Bujko. Artykuł zatytułowany jest „The question of ergogenic potential of the Paleolithic diet.” Jego treść została oparta głównie na informacjach z wykładów jakie miałem okazję przygotować (ponownie z moim promotorem) na konferencje: Żywienie ludzi aktywnych 2013 oraz Nutrigenomika i nutrigenetyka w żywieniu ludzi aktywnych 2014.

OKADKA_TRENDS_1_2014_Page_1_2

Niżej typowe dla tego czasopism fragmenty „co wiadomo na dany temat” i „co artykuł wnosi oryginalnego” w języku polskim (pełna treść artykułu jest w języku angielskim).

CO WIADOMO NA DANY TEMAT

Współczesny sposób żywienia nie zawsze zapewnia osiągnięcie optymalnych efektów zdrowotnych, czego dowodem jest wzrastająca częstotliwość metabolicznych schorzeń dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia i nadwrażliwości pokarmowe. Z kolei u osób aktywnych fizycznie, błędy żywieniowe mogą niekorzystnie wpływać na wydolność fizyczną i wyniki sportowe. Wśród różnych modeli żywienia mających temu zapobiegać, dyskutuje się ostatnio dietę paleolityczną, bazującą na sposobie żywienia w okresie kiedy w największym stopniu kształtowała się ludzka fizjologia i metabolizm. Wyniki badań doświadczalnych potwierdzają korzyści zdrowotne wynikające z jej stosowania, a elementy tej diety wskazują na możliwości zwiększenia wydolności fizycznej i efektów sportowych przynajmniej w niektórych dyscyplinach.

CO ARTYKUŁ WNOSI ORYGINALNEGO

W artykule, w oparciu o wyniki badań, przedstawiono korzyści związane z przestrzeganiem diety paleolitycznej w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych i zaburzeń metabolicznych. Przedyskutowano także żywieniowe aspekty tej diety, mogące wpływać na wydolność fizyczną i poprawę wyników sportowych. Zasugerowano również obszary, w których konieczne są dalsze prace badawcze, określające przydatność diety paleolitycznej u osób uprawiających sport na poziomie wyczynowym.

Pełna treść artykułu.

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, przejdź do zakładki Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.