Niedawno ukazała się interesująca publikacja, w której autorzy przeanalizowali wyniki szeregu badań dotyczących zastosowania metod pracy z umysłem pomocnych przy leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) (1). Swoją uwagę skoncentrowali na dwóch najbardziej obiecujących metodach: metodzie uważności (mindfulness) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (acceptance and commitment therapy, ACT).

Zdjęcie: fotolia.com

W swoich wpisach odnosiłem się już do badań dotyczących metody mindfulness. Miedzy innymi jakiś czas temu odniosłem się do badania, w którym wykonanie zaledwie 6-minutowej sesji mindfulness przyczyniło się do zmniejszenia poziomu wzbudzenia przed snem a w efekcie do poprawy poziomu wypoczęcia i jakości snu u sportowców po treningu wykonywanym późnym wieczorem lub w nocy (2).

Z kolei jedno z najbardziej interesujących badań dotyczących zastosowania ACT u osób z IBS przeprowadził w ramach swojej pracy doktorskiej Nuno Bravo Ferreira. Jego praca doktorska jest dostępna w całości pod adresem: https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/6312. Jest on również współautorem książki: “Better Living With IBS: A step-by-step program to managing your symptoms so you can enjoy life to the full!”

Obie metody mogą być pomocne zwłaszcza w zmniejszaniu lęku związanego z chorobą przewodu pokarmowego (gastrointestinal specific anxiety, GSA), czyli obawy przed zagrożeniami fizycznymi, konsekwencjami psychologicznymi i społecznymi objawów. Według dostępnych badań wyższy poziom GSA jest związany z większym nasileniem objawów i niższą jakością życia u osób z IBS.

W mojej opinii warto zapoznać się ze wspomnianymi metodami nie tylko przy objawach IBS. W ramach zaleceń ułatwiających radzenie sobie ze stresem często polecam osobom, z którymi współpracuję zakup książki: „Mindfulness. Trening uważności” – Williams Mark, Penman Danny. 

Jeśli interesuje Cię współpraca indywidualna, zapoznaj się z zakładką Coaching, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Źródła:

1) Sebastián Sánchez i wsp. 2017. New psychological therapies for irritable bowel syndrome: mindfulness, acceptance and commitment therapy (ACT). Rev Esp Enferm Dig. 109:648-657.

2) Li i wsp. 2018. Effect of Brief Mindfulness Induction on University Athletes’ Sleep Quality Following Night Training. Front Psychol. 9:508.