MovNat to system fitnessowy wykorzystujący i rozwijający w kompleksowy sposób naturalne ludzkie umiejętności ruchowe, takie jak chodzenie, bieganie, zdolność utrzymywania równowagi, skakanie, czołganie, wspinaczka, pływanie, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, rzucanie i łapanie oraz umiejętność samoobrony. A więc umiejętności ruchowe, które pozwoliły naszemu gatunkowi efektywnie przystosowywać się do różnych warunków środowiska.

Jak podkreśla twórca Erwan Le Corre – jedną z pierwotnych inspiracji do stworzenia systemu MovNat były obserwacje nieskrępowanych ruchów wykonywanych przez bawiące się dzieci. Jednocześnie podstawę do stworzenia omawianego systemu stanowiła Metoda Naturalna Georges’a Héberta.

Do niedawna ze względu na ograniczoną dostępność materiałów video przedstawiających metody szkolenia można było odnieść wrażenie, że koncepcja ta jest przeznaczony jedynie dla osób o wyjątkowo wysokiej sprawności fizycznej.

Materiały video jakie ostatnio zostały udostępnione pokazują wyraźnie, że system MovNat jest przystępny również dla osób, które do niedawna prowadziły siedzący tryb życia:

Osoby zainteresowane systemem MovNat zachęcam szczególnie do zapoznania się z artykułem:
The 10 MovNat Principles.”