W sierpniu w poprzednie wakacje odbyło się drugie sympozjum Ancestral Health Symposium, gdzie wielu wybitnych naukowców wygłosiło interesujące wykłady dotyczące promocji zdrowia przy wykorzystaniu wiedzy w zakresie ewolucyjnych przystosowań.

Wykłady z tego sympozjum były jednak udostępnianie stopniowo, z pewnym opóźnieniem. W ostatnim czasie między innymi został udostępniony ciekawy wykład wygłoszony przez Dr. Remko Kuipersa. Dr. Kuipers jest współautorem kilku ciekawych publikacji, m.in. pracy jaka ostatnio ukazała się w British Journal of Nutrition, określającej proporcje makroskładników i kwasów tłuszczowych w diecie paleolitycznej w Afryce Wschodniej. W swoim wykładzie odnosząc się do różnych kategorii dowodów przedstawił silne argumenty wskazujące, że  pożywienie pochodzenia wodnego (ryb i owoców morza) stanowiło bardzo ważny element diety paleolitycznych łowców-zbieraczy:

 

Moją uwagę zwrócił również wykład wygłoszony przez Dr. Rainer Klementa odnośnie zastosowania diety niskowęglowodanowej (zwłaszcza prowadzącej do nasilonej produkcji ciał ketonowych) w prewencji i leczeniu nowotworów. Podczas swojego wystąpienia wyjaśnił z jakich względów hiperglikemia i hieperinsulinemia wyjątkowo nie sprzyjają prewencji i leczeniu nowotworów. Zaprezentowany przez niego wykład stanowił nawiązanie do publikacji: Is there a role for carbohydrate restriction in the treatment and prevention of cancer?

 

Dosyć ciekawy wykład przedstawił również Dr. Mat Lalonde, nazywany w środowisku blogowym Krakenem. Poruszył on kwestie wadliwości popularnych indeksów gęstości odżywczej pokarmów, gdzie niekiedy z trudnych do wyjaśnia względów niektóre warzywa (np.: kapusta włoska) uzyskują 1000 punktów na 1000 możliwych, podczas gdy jaja i mięso uzyskują mniej niż 50 punktów. W drugiej części wystąpienia zaproponował swoją wersję indeksu gęstości odżywczej pokarmów (The Kraken Index): 

 

Zaskakujące a zarazem humorystyczne informacje przedstawił również historyk – Dr. Hamilton M. Stapell. Okazuje się, że wiele koncepcji popularnych w ostatnim czasie (m.in. powrót do natury, crossfit, trening siłowy, trening siłowy dla kobiet, chodzenie boso, ekspozycja na zimno/słoneczna, a nawet metody intermittent fasting) było promowanych już 100 lat temu. Na pewien czas zapomnieliśmy o tych koncepcjach, a ostatnio zostały one odświeżone w trochę inny świetle:

 

Zachęcam także do zapoznania się z innymi wykładami wygłoszonymi na AHS 2012.